Det er knapt så en tror det en leser: Regjeringen, med Venstre i tet, vil avkriminalisere bruk og oppbevaring av «mindre mengder» narkotika. Dette i en tid hvor vi vet at flere og flere ungdommer sliter med psykisk helse.

Fristelsen til å prøve ut narkotika vil bli større og terskelen vil bli lavere, når man samtidig vet at det ikke vil føre til noe strafferettslige reaksjoner.

«Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff», uttaler Venstre-leder Guri Melby.

De eneste de «hjelper» i dette tilfellet, er smuglere og langere som vil oppleve høyere omsetning.

En avkriminalisering av nåværende narkotikapolitikk er ikke veien å gå. Sats heller mer hjelpetiltak til dem som allerede sliter med et misbruk.

Frp er et av de partiene i Norge som tar ansvar og sier nei til avkriminalisering av narkotika.