Pengene ligger inne på det amerikanske forsvarsbudsjettet for 2018, som ble vedtatt i midten av forrige uke. Foreløpig har Kongressen bevilget 10,3 millioner dollar til prosjektet – nærmere 90 millioner kroner.

USA ønsker å bygge en såkalt Quick Reaction Alert (QRA) pad for jagerfly. Installasjonen skal kunne brukes av alle Nato-land hvis det blir behov for økt tilstedeværelse i Norge eller Nord-Europa.

Det er trolig Rygges strategiske plassering som gjør at amerikanerne har lagt sine øyne på flyplassen i Østfold. Norske jagerfly er stasjonert på Ørlandet, og det er basen som skal forsvare Nordområdene og reagere mot trusler fra øst.

Rygge vil i så måte fungere som en bakre base ved konfliktscenarioer i nord. Men Rygge er samtidig et godt utgangspunkt for Nato-operasjoner i Østersjøen – som er blitt et strategisk viktig område for både Nato og Russland.

Østfold er allerede sentral i mottak av allierte styrker. Borg havn vil bli benyttet i en situasjon der Norge har behov for militær støtte fra Nato. At havna ligger nær Rygge er ingen ulempe.

Flere besøk på Rygge

Sarpsborg Arbeiderblad vet at amerikansk forsvarspersonell ved flere anledninger har besøkt Rygge flystasjon det siste året som et ledd i forberedelsene til byggearbeidet. Delegasjonene skal både ha vurdert området der de skal bygge installasjonen og de skal ha vurdert den generelle sikkerheten ved militærleiren.

Etter det SA erfarer skal ansatte ved Rygge flystasjon ha blitt orientert underveis om at amerikanske militære ønsker å benytte deler av Rygge til denne QRA-basen. De ansatte har fått beskjed om at prosjektet blir noe av dersom myndighetene i USA klarer å finansiere det.

Nå er prosjektet inne på 2018-budsjettet til det amerikanske forsvaret som ble endelig vedtatt 12. desember.

Få vil kommentere

SA har forsøkt å få kommentarer fra ledelsen ved Rygge flystasjon, ledelsen i Luftforsvaret og i Forsvarsdepartementet. Men det har ikke vært mulig å få svar på konkrete spørsmål i saken.

Før helgen la SA fram 11 skriftlige spørsmål til Forsvarsdepartementet. Politisk rådgiver Marte Ziolkowski i Høyre svarte ikke på noen av spørsmålene, men ga i stedet følgende generelle kommentar:

– Det er ikke fattet noen beslutninger om amerikanske investeringer på Rygge. Vi konsulterer løpende med en rekke allierte om ulike former for samarbeid. Stortinget vil bli informert på vanlig måte dersom det skulle bli aktuelt å gjøre endringer.

Etter at SA deretter konfronterte departementet med at USA har bevilget 10,3 millioner dollar i neste års budsjett til en mulig Rygge-utbygging, svarer Forsvarsdepartementet via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg slik:

– Det amerikanske budsjettet er offentlig tilgjengelig. Forsvarsdepartementet er derfor kjent med at USA har satt av noe midler til et mulig infrastrukturprosjekt på Rygge. Så vidt vi forstår innebærer forslaget noe tilrettelegging for å styrke evnen til å ta imot allierte forsterkninger i krisesituasjoner. Dette prosjektet er ikke vurdert av norske myndigheter ennå, og ingen beslutninger er derfor tatt.

Koordinert med Norge

Via The Air Force Financial Management, som er en underavdeling av det amerikanske Luftforsvaret, har SA fått tilgang til en prosjektbeskrivelse av Rygge-saken.

Der konkluderer amerikanerne med at dette prosjektet er koordinert med vertsnasjonen, altså Norge.

Etter det SA erfarer skal det i første omgang ikke være snakk om noen permanent tilstedeværelse av utenlandske styrker på Rygge.

Ifølge prosjektbeskrivelsen til US Air Force blir denne QRA-paden en del av den pågående Operation Atlantic Resolve, som er et svar på Russlands involvering i Ukraina. Gjennom operasjonen har Nato-styrker økt tilstedeværelsen sin i Nord- og Øst-Europa.

Skal brukes av Nato i krisesituasjoner

Ved en krise vil Nato kunne ha behov for å sende allierte fly til Norge. Da vil en slik QRA-pad brukes til å ta imot, ta vare på og gjøre jagerfly klar til bruk.

Ifølge prosjektet som US Air Force har utarbeidet, skal det bygges en oppstillingsplass/parkeringsplass for jagerfly. Det skal settes opp to skur (sheltere) for fly. Disse shelterne skal ha dører som åpnes i løpet av 60 sekunder og et jagerfly skal kunne takse gjennom bygningene. Installasjonen skal kunne huse jagerfly av alle typer som Nato benytter.

US Air Force nevner spesielt F-15, F-16, F-22 og F-35. Sistnevnte er jagerflyet som Norge har vedtatt å kjøpe inntil 52 stykker av fra USA for rundt 768 millioner kroner per fly. De første flyene kom til Norge i november. De skal være operative i 2019 og de resterende flyene skal fases inn fram mot år 2025.

Det er viktig at installasjonen ligger nær rullebanen, slik at flyene kan komme raskt opp i lufta.

QRA pad på Rygge skal ifølge dokumentene kunne huse fire jagerfly på en gang.

Flypassasjeravgiften økes – gjør gjenåpningen av Moss lufthavn Rygge vanskeligere