Gå til sidens hovedinnhold

Brusommel

Artikkelen er over 11 år gammel

Endelig gangbru! Det var tittelen på en leder vi skrev i august i fjor. Da så det ut til at ørkenvandringen når det gjelder ny gangbru over jernbanen på Alvim var over.

Dessverre viste det seg at vi tok feil. Brua som etter daværende planer skulle vært ferdig i løpet av våren, er ute på en ny administrativ vandring.

Utsettelsen av prosjektet skyldes at planleggerne har tatt helt feil med hensyn til hvor mye brua vil koste. Etter at anbud er innhentet, viser det seg at den blir nesten dobbelt så dyr, som de fem millionene man i verste fall forutsatte i fjor. Dermed er ikke finansieringen i orden.

Det har knapt vært et bruprosjekt som har blitt gjenstand for så stor velvilje fra alle ansvarlige hold, som denne brua. Til tross for det vet man ikke når bygging kan starte. Avklaringen ser ut til å komme tidligst til høsten.

På bakgrunn av alvoret i denne saken, nærmer det seg en skandale at prosjektet utsettes.

Og bakgrunnen er to dødsulykker på overgangen. Den siste var i 2004 og fikk ordfører Jan O. Engsmyr til å ta et initiativ til et hastemøte for å få fortgang i bygging av bru. I tillegg til kommunen var de velvillige partnerne Østfold fylkeskommune, Vegvesenet og Jernbaneverket.

Oppfølgingen av hastemøtet har tatt mer enn fem år. Selv om vi har respekt for at det både kan være teknisk krevende å finne en løsning og at det kompliserer det hele at flere offentlige instanser er involvert, er denne tidsbruken forstemmende. Ja, egentlig uhørt!

Velvilje er tydeligvis ingen garanti for gjennomføringsevne.