Gå til sidens hovedinnhold

God lokal debatt

Artikkelen er over 11 år gammel

Å legge til rette for lokal debatt har alltid vært en av de viktigste oppgavene for en lokalavis. Internett har gjort dette lettere og viktigere.

Debatt i leserbrevspaltene i papiravisa blir på flere måter annerledes enn i debattsonene på nettavisen sa.no og Sarpeliv. Den viktigste forskjellen er tilgjengeligheten på nett og muligheten for å svare på innlegg raskt. Debatten der får mer et samtalepreg.

Det betyr også at retningslinjene for debattene og vår praksis ikke kan bli helt lik.

Intensjonen vår begge steder er den samme, å bidra til gode og saklige debatter og gi innbyggerne en mulighet til å ha et ord med i laget om forhold som berører dem og som andre fatter vedtak om.

Felles for debattene er dessuten at det er anledning til, men ikke nødvendigvis anbefalelsesverdig, å være anonym. Vi vil imidlertid vite identiteten til innsenderne. En av grunnene til det er at denne retten til anonymitet ikke kan gjelde alle. For eksempel blir det feil hvis maktpersoner med et ansvar for de sakene som debatteres, skal kunne delta anonymt. En slik rett vil for eksempel ikke en rådmann eller ordfører ha.

Selv om det skal være stor takhøyde i debatten, må det være noen grenser for hva som kan publiseres. Det er vårt ansvar å lage de grensene og håndheve dem. Da er det viktig at de er kjente.

Et problemområde i så måte er hvor grensa skal gå for det som er negativ personkritikk eller karakteristikk. Heller ikke her er grensa lik for alle. Ordførere og redaktører må for eksempel tåle mer enn andre. Det samme gjelder debattanter som selv bruker sterke uttrykk.

Både nettdebatten og leserbrevsidene våre er forbeholdt personer. Vedtak eller uttalelser fra ulike lag og foreninger tas ikke inn der, men betraktes som pressemeldinger som vi vurderer om det skal lages redaksjonelle saker av. Innlegg undertegnet av personer, men som bærer preg av å være debattrundskriv fra partier og organisasjoner, vil dessuten ha lavere prioritet enn andre innlegg.

Vi håper vi fortsatt kan bidra til at det alt i alt blir både livlig og saklig debatt i lokalsamfunnet vårt, og vil gjerne ha synspunkter på hvordan vi legger til rette for det.