Gå til sidens hovedinnhold

Ikke krise - ennå

Artikkelen er over 11 år gammel

Da bystyret i forrige uke vedtok budsjettet for neste år med betydelige innstramninger, spurte noen av representantene om det er krise i Sarpsborg kommune. De ga selv svaret. Det er ikke krise.

I hovedsak har de rett. Noen rammes dessverre hardere enn andre av kutt, men de fleste av oss takler det nok greit. Profilen på kuttene som er vedtatt er det heller ikke mye å innvende mot. Det er i kommuneadministrasjonen det kuttes hardest.

Om 2010 går ganske greit, vet lokalpolitikerne at de ikke er ferdig med kuttjobben. Mer kommer. Med Sigbjørn Johnsen i finansministerstolen er budskapet generell innstramning. Da kan krisebegrepet bli mer relevant.

Byene i Østfold, inkludert Sarpsborg, kommer dårlig ut når statlige skattekroner skal fordeles. Det er gjort noen forsøk på å endre det, men med beskjedent resultat. Vi tror ikke noen partier vil våge den distriktspolitiske striden det er å gi Østfold-kommuner mer penger på bekostning av utkantene.

Det betyr at det for Sarpsborg bare er evnen til å skape positiv næringsutvikling, med de økte skatteinntektene det gir, som kan snu den negative trenden vi nå er inne i. Det skjer en del positive ting. Nytt Kalnes-sykehus og nærhet til Rygge gir muligheter som må utnyttes.

Vitensenteret, opprusting av torg og gågate er andre positive muligheter. Etter hvert blir det forhåpentligvis også investeringer i kultur. Alt dette er investeringer i framtidig velferd, og som kommunen må ta sin del av. Hovedmålet med de kuttene som nå foretas, må derfor være å bedre kommunens investeringsevne.