Gå til sidens hovedinnhold

Østfold viser veg

Artikkelen er over 11 år gammel

Etter all sannsynlighet blir det overskudd i år. Neste år kan det for første gang også budsjetteres med overskudd.

Nei, vi snakker ikke om en privat bedrift, men om Sykehuset Østfold. De viser nå veg når det gjelder økonomisk ansvarlig drift. Helst bør det være andre sider ved helsevesenet og sykehusdriften enn størrelsen på overskuddet man er opptatt av. Driften av helseforetakene de siste årene har imidlertid gjort det uunngåelig å ha fokus på økonomi.

Forbruket hos de aller fleste har vært langt større enn de bevilgede rammene. For Østfolds del har faktisk det overforbruket vært den største trusselen mot nytt sykehus. Derfor er det viktig at akkurat Sykehuset Østfold viser både budsjettdisiplin og grundig administrativt arbeid.

Overskuddet er et resultat av en langsiktig og møysommelig prosess med forbedringer. Kutt har det selvsagt også vært, først og fremst i antall ansatte. Med utsikter til nytt sykehus om noen år, er det nok også spart så mye som mulig på vedlikehold av bygningene i Fredrikstad.

Viktigst er at tiltakene i Østfold ikke ser ut til å ha rammet pasientene mer enn ved de sykehusene som bruker mer enn de får bevilget. Det er dermed også bevist at det er mulig å effektivisere driften ved sykehusene.

Dårlig økonomistyring og som en følge av det mer bruk av penger, gir med andre ord ikke bedre sykehusdrift og tilbud til pasientene. Derfor er det viktig at andre sykehus lærer av Østfold, og vi regner med at sykehuset nå kan legge ut en besøksbok.