Tre leger fra Sykehuset Østfold reiser til Etiopia for å jobbe gratis

6. april reiser legene Bjarte Tidemann Andersen, Vegard Ottosen og Eivind Søby til Etiopia for å jobbe gratis i tre uker.