Fakkeltoget som gikk fra «Skoleparken» passerer EPA i gågata på vei ned til torget.