Et stort antall politifolk og soldater fra flere grener av Forsvaret skal den kommende uken øve sammen på å avverge terrorangrep til sjøs, blant annet ved å borde et skip i fart.