Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Rødt har blitt enige om et valgteknisk samarbeid. De fem partiene har innkalt til pressekonferanse klokken 10.00 torsdag morgen. Der vil de presentere det de har blitt enige om. Video: Thomas Andersen