Kommentator: Patrick Walther Larsen / Kamera: Christoffer Andersen / Tekniker: Jesper Malthus-Andersen