Kommentator: Bengt Eigil Ruud // Kamera: Thomas Andersen // Tekniker: Jesper Malthus-Andersen