Kommentator: Svend René Nygaard / Kamera: Christoffer Andersen / Tekniker: Jesper Malthus-Andersen