Kommentator: Patrick Walther Larsen / Kamera: Thomas Andersen / Tekniker: Jesper Malthus-Andersen