Innsatsleder Sindre Dahlstrøm om ranet av Borg bingo