Kjemper for å beholde politihovedkvarteret på Lillestrøm

Regulert eiendom: Det er nok av plass til et nytt hovedsete i Lillestrøm ifølge ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) og visepolitimester Kristin Elnæs. – Eiendommen mellom Politihuset og Felleskjøpet er allerede regulert, så her er det bare å bygge, sier Flæten. Foto: Geir Egil Skog

Regulert eiendom: Det er nok av plass til et nytt hovedsete i Lillestrøm ifølge ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) og visepolitimester Kristin Elnæs. – Eiendommen mellom Politihuset og Felleskjøpet er allerede regulert, så her er det bare å bygge, sier Flæten. Foto: Geir Egil Skog

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I framtida kan Romerikes befolkning måtte ringe til Grålum i Østfold når de trenger politiets hjelp. I Lillestrøm jobbes det hardt for å beholde politimesteren og operasjonssentralen.

DEL

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) vil gjøre Lillestrøm til nytt politisentrum i øst. I Sarpsborg sitter en partifelle med helt andre ambisjoner.

– Det er så mange faktorer som tilsier at hovedsetet for politidistrikt Øst bør ligge her. Lillestrøm er mest naturlig. Det er ren logikk, sier Flæten til RB.

Etter at Stortinget vedtok ny politireform 10. juni, og reduserte antall politidistrikter fra 27 til 12, har ordførere rundt omkring i landet kastet seg inn i kampen om å få hovedsetene til sine kommuner.

I det nye politidistrikt Øst, som innbefatter Follo, Romerike og Østfold og en befolkning på 693.793, står kampen mellom Lillestrøm og Grålum utenfor Sarpsborg – over 100 kilometer fra Lillestrøm.

Et tredje alternativ kan være Ski i Follo.

Nærhet til Oslo

– Det tar ti minutter å komme seg fra Lillestrøm til Oslo sentrum og det er kort vei til Gardermoen, sier Flæten.

Ap-ordføreren mener nærhet til både hovedstaden og flyplassen er to av hovedargumentene for å legge hovedsetet til Lillestrøm.

– Men det finnes andre årsaker også, sier han og ramser opp en rekke institusjoner med adresse i Lillestrøm: Tinghuset, Forsvarets forskningsinstitutt, Høgskolen i Oslo og Akershus og ikke minst Direktoratet for Kriminalomsorg.

Ved siden av Flæten nikker visepolitimester i Romerike politidistrikt, Kristin Elnæs, bekreftende.

– I tillegg befinner vi oss i den regionen på Østlandet som vil ha størst befolkningsvekst i årene framover, og det skal også sies at Lillestrøm allerede er landets tredje største kollektivknutepunkt, sier Elnæs.

Bruker Oslo mot Flæten
IKKE I TVIL: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) er ikke i tvil om hvor hovedsetet bør ligge.Foto: PETTER KALNES

IKKE I TVIL: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap) er ikke i tvil om hvor hovedsetet bør ligge.Foto: PETTER KALNES

Noen mil sør for Oslo, på østsida av fjorden, har en ordfører allerede startet kampanje for å plassere hovedsetet et helt annet sted enn i Lillestrøm.

– Det bør ligge i Østfold. Det er her de store byene er og det er her riksgrensen til Svinesund blir betjent, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Martinsen-Evje sier han er trygg på at Politidirektoratet til slutt velger det nye politihuset i Grålum utenfor Sarpsborg som hovedsete.

– Hvis det politifaglige skal vektlegges, er det ingen tvil om at Sarpsborg får hovedsetet. Hvis det er politisk spill på bakrommet som blir utslagsgivende er det mer åpent, sier han.

I motsetning til Skedsmo-ordføreren har Martinsen-Evje sendt et brev til justiskomiteen der han presenterer fordelene med å etablere nytt hovedsete i Sarpsborg. Han mener –stikk motsatt av Skedsmos ordfører – at Lillestrøm ligger for nært Oslo.

– Skedsmo kommune er en del av Stor-Oslo, og mange ressurser vil derfor bli samlet innenfor et lite geografisk område. Da får man et distrikt som er dårlig rigget, sier han.

Venter på avgjørelse

Tilbake i Lillestrøm har Flæten liten forståelse for Sarpsborg-ordførerens argumenter.

– Det er fint i Sarpsborg, det er ikke det, men nettopp på grunn av nærheten til hovedstaden er det bedre lagt til rette for at alle forvaltningsnivåer kan jobbe sammen her, sier ordføreren.

Både Flæten og Martinsen-Evje venter nå på at Politidirektoratet tar en endelig avgjørelse. I en e-post til RB skriver fungerende politidirektør i Politidirektoratet, Vidar Refvik, at de for tiden jobber med å utarbeide en plan.

– Kriteriene for valg av nye hovedseter er foreløpig ikke klare, og det er derfor for tidlig å uttale seg om dette nå, skriver han.

Bred enighet

Ifølge Flæten er det bred enighet mellom ordførerne på Romerike om at hovedsetet bør legges til Lillestrøm.

– Jeg har også støtte fra de andre lokalpolitikerne i kommunen, så her er det tverrpolitisk enighet, sier Flæten.

Hva vil et slikt hovedsete bety for lokalmiljøet?

– Det vil tilføre kompetansearbeidsplasser til Skedsmo kommune, som igjen vil danne grunnlag for et godt fagmiljø, sier han.

Flæten har sendt et notat til Romerike politidistrikt der han orienterer om at kommunen ønsker å tilrettelegge for etableringen av det nye hovedsetet.

– Uavhengig av hvor hovedsetet etableres vil Romerike, med sitt store areal, ha god politidekning og tunge fagmiljøer, men det vil selvfølgelig bidra positivt til utviklingen, sier Kristin Elnæs.

Polititeformen

  • 10. juni vedtok Stortinget ny politireform etter at regjeringspartiene (H og Frp) sammen med støttepartiene (V og KrF) og Arbeiderpartiet ble enige om et forslag.
  • Hovedmålene med ny politireform er færre og større politidistrikter, bedre IKT-løsninger og god ledelse.
  • Som en del av politireformen skal 12 nye hovedseter etableres rundt omkring i landet.
  • Kilde: Politidirektoratet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken