Sarpsborg har fått varsel fra Statsforvalteren om mulkt på 1 million kroner den 31. desember i år og ytterligere 20 millioner kroner i mulkt den 31. desember i 2026 dersom renseanlegg ikke er satt i drift.

Det vil komme flere reaksjoner fra Statsforvalteren dersom renseanlegg ikke bringes i orden.

Hvordan har vi kommet i en situasjon der Statsforvalteren truer med mulkt?

Et innlegg i Fredriksstad Blad forteller om det mislykkede samarbeidet mellom Arbeiderpartiet i Sarpsborg og Arbeiderpartiet i Fredrikstad.

Slik jeg nå forstår dette har Statsforvalteren innstendig bedt om at Sarpsborg og Fredrikstad skulle bygge et nytt felles renseanlegg sammen. Ifølge artikkelen i Fredriksstad Blad ville det ha blitt langt billigere for innbyggerne.

Sarpsborg kommune har ikke noe annet valg enn å bringe et renseanlegg i orden snarest mulig.

Dersom det nå er slik at prosessen har kommet for langt og det ikke lenger finnes noe annet mulig alternativ enn å utvide på Alvim, så er det av interesse å vite nettopp det.

Om det hadde kostet 1,5 milliarder kroner å bygge et helt nytt renseanlegg på fjell (altså enda mer enn de 1342 millionene som nå er estimert) så hadde det likevel vært interessant å vurdere det. Dette spesielt om en da kunne regne med at det ikke ville bli flere kostnadsoverskridelser på fast fjell, mens anlegget på Alvim ligger i et område med svært dårlig grunnforhold.

Om svaret derimot er at et nytt anlegg på fjell ville ha kostet det dobbelte, altså 3 milliarder kroner, inkludert den oppstarten som er igangsatt på Alvim, så hadde det vært helt umulig.

I lys av den siste varslede kostnadsøkningen som bystyret bes om å vedta, ønsket vi et entydig svar på om det nå er umulig og for sent å likevel inngå et samarbeid med Fredrikstad, eller om det også er helt umulig å vurdere et annet alternativ.

Om vi nå skal forstå det slik at dette er slått entydig fast, så er det ikke noe annet alternativ enn å fullføre anlegget på Alvim raskest mulig.

Og skulle det siden gå et ras i området, så kan ikke de som var under press fra Statsforvalteren på å fullføre utbyggingen, og som ikke hadde noe annet valg, ta ansvar for det.