Folkehelseinstituttet kunngjorde mandag at de har oppdaget et nasjonalt utbrudd av salmonella agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer bosatt over hele landet. Smittekilden er foreløpig ukjent, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer.

– Gjør oss urolige

Da var det påvist smitte hos til sammen 31 personer bosatt i flere fylker.

Personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1), opplyste Folkehelseinstituttet (FHI).

13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

– Det er klart det gjør oss litt urolige. Det kan være flere tilfeller, og det kan da være en smittekilde som vi ennå ikke vet hva er, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til TV 2.

Nasjonalt utbrudd av salmonella – påvist smitte hos 31 personer

Han sier at et så stort utbrudd som nå er oppdaget, er nokså uvanlig.

– Toppen av isfjellet

– De 31 tilfellene vi kjenner til, er trolig bare toppen av isfjellet, sier han.

FHI jobber tett med både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og kommunehelsetjenesten for å finne kilden til utbruddet. Aavitsland sier de antar at matvaren som er kilden, selges over hele landet. Han forteller at de intervjuer pasientene om hva de har spist den siste tiden før de ble syke.

Salmonellainfeksjoner går vanligvis over av seg selv uten behandling, og er noe de fleste vil tåle.

– Det dreier seg om vondt i magen, diaré og oppkast, sier Aavitsland.