Nå blir det endringer: Omkjøringsvei under bygging av rundkjøring

Mandag blir det endringer i trafikkmønsteret på riksvei 22 i krysset Iseveien/Rådhusveien i Skjeberg.