Ny Rolvsøysund bru treffer bolighus på Greåker

FYLKESVEI 109: Denne skissen viser hvordan Statens vegvesen ser for seg hvordan fylkesvei 109 kan gå over Rolvsøysund bru. Den blir liggende til venstre for den nåværende bilbrua.

FYLKESVEI 109: Denne skissen viser hvordan Statens vegvesen ser for seg hvordan fylkesvei 109 kan gå over Rolvsøysund bru. Den blir liggende til venstre for den nåværende bilbrua.

Artikkelen er over 2 år gammel

Flere beboere i Sportsveien på Greåker har fått beskjed om at boligen er i faresonen når den nye brua over Rolvsøysund skal bygges.

DEL

Elin Bjørnstad er en av dem som har hatt besøk av representanter fra Statens vegvesen. Vedkommende hadde også med seg skisser som viser plasseringen av nye Rolvsøysund bru.

– Både mitt hus og fire andre i Sportsveien, som ligger i en liten klynke mellom fylkesvei 109 og Greåkerveien, står i veien for den nye brua. Alle husene må rives. Vi som bor her, må finne oss et nytt bosted, forteller Elin Bjørnstad til Sarpsborg Arbeiderblad.

Planleggingsleder Lise Larsen i Statens vegvesen bekrefter at noen huseiere er blitt kontaktet i forbindelse med et forestående, mulig erverv. Men det er så langt ikke gitt noen tilbud.

NY BRU: Den nye brua over Rolvsøysund  planlegges til venstre for den nåværende og går da rett over boliger i Sportsveien på Greåker.

NY BRU: Den nye brua over Rolvsøysund planlegges til venstre for den nåværende og går da rett over boliger i Sportsveien på Greåker. Foto:

Det er ikke mer enn fire – fem år siden huset til Elin Bjørnstad i Sportsveien ble bygd ut. Hun stusser litt over familien ikke den gangen fikk beskjed om det kan ryke i forbindelse med ny bru over Rolvsøysund.

– Vi fikk høre at vi må bo i huset fram til 2019. Da må vi flytte ut. Nå går jeg spent og venter på tilbudet og den videre prosessen. Jeg får jo håpe at får råd til å kjøpe et tilsvarende hus et annet sted i kommunen.

Etter det vi erfarer er det kun fem huseiere i Sportsveien på Greåker som hittil er blitt kontaktet. SA har vært i kontakt med flere av beboerne i det samme området.

– Vi har selv henvendt oss til Statens vegvesen, men har ikke fått svar. I skisser som jeg har sett, kommer den nye brua over garasjen min, opplyser Andreas Skaar i Visterveien 4.

Han håper det snart kommer en avklaring.

– Uvissheten er slitsomt. Det begynner å bli en del år siden planleggingen startet opp og vi fikk de første brevene, legge han til.

Statens vegvesen er i gang med reguleringsplaner for utbyggingen av fylkesvei 109 mellom Råbekken og Torsbekkdalen. Problemer med grunnforholdene på Yven gjør at planarbeidet i Sarpsborg er forsinket. 

Fredrikstad ligger litt foran og for ikke lenge siden ble det avholdt et informasjonsmøte for berørte beboere. Da ble det også lagt fram skisser som viser traseen til fylkesveien. Mens det tidligere var aktuelt å følge den nåværende 109 fram til dagens Rolvsøysund bru, er planen nå å flytte den litt nærmere Fredrikstad-marka. På Greåker vil brua gå rett over flere av boligene i Sportsveien.

Uvissheten er slitsomt og vi håper snart på en avklaring

Andreas Skaar, Greåker-beboer

Det er to år siden det forrige informasjonsmøtet om 109-planene i Sarpsborg. Da fikk flere beboere på Tindlund høre at deres hus var i faresonen. 

I fjor fortalte Trond Jarlstad at huset i Heimdalsveien var solgt til Østfold fylkeskommune. Det er den første boligen som er innløst i Sarpsborg i forbindelse med den planlagte utvidelsen av veien mellom Torsbekk og Råbekken.

Ifølge planleggingsleder Lise Larsen vil det til høsten ble avholdt et møte om det pågående arbeidet med reguleringsplanen mellom Greåker og Alvim.

– Våre ambisjoner er at planen blir lagt til offentlig ettersyn neste sommer og med endelig vedtak i bystyret i Sarpsborg innen utgangen av 2018.

Grunnerverv

  • Statens vegvesen tar hånd om alt det praktiske rundt grunnerverv, mens pengene utbetales av  Østfold fylkeskommune.
  • Utgiftene til å kjøpe opp eiendommer langs fylkesvei 109 inngår i byggeregnskapet, som senere belastes bilistene gjennom bompenger.
  • Anslag viser at 120 boliger mellom Torsbekkdalen og Råbekken må rives.

 

  •  

Artikkeltags