I disse dager er det varslet oppstart av arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Seut – Klavestad. Samtidig legges planprogrammet ut på høring.

– Bruk anledningen

– Alle som har meninger om forslaget må bruke anledningen i høringsfasen. Det er nå vi legger grunnlaget for de formelle beslutningene, sier planleggingssjef for strekningen, Elisabeth Nordi i en kommentar til Sarpsborg Arbeiderblad.

I den forbindelse arrangeres det åpne møter i Tune rådhus 31. mai og i Litteraturhuset i Fredrikstad 1. juni.

 

Ifølge Elisabeth Nordli har utredningsarbeidet som hensikt å avklare korridor for det nye dobbeltsporet mellom Seut (Fredrikstad) og Klavestad (Sarpsborg).

I tillegg skal det avklares korridor for firefeltsvei på strekningen Simo–St. Croix i Fredrikstad og ny firefeltsforbindelse over Glomma i Sarpsborg.

Buss på riksvei 111

– Også den framtidige løsningen for riksvei 111, blant annet for å sikre ønsket framkommelighet for buss på strekningen Gatedalen–Hafslund, er tema i det arbeidet som starter opp, påpeker planleggingssjefen videre.

Forslaget til planprogram gir en mer detaljert beskrivelse av bakgrunn for og hensikten med arbeidet.

Planprogrammet legger rammene for videre planarbeid og skal fastsettes av bystyrene etter høring og merknadsbehandling. Det skjer trolig helt på tampen av 2016.

For Haug (Råde)–Seut arrangeres egne informasjonsmøter et senere tidspunkt.