Fortsatt enveiskjøring i Pellygata - ikke aktuelt å endre kjøremønsteret

Det blir trolig ingen endringer med kjøremønsteret i Pellygata slik det tidligere har vært antydet. Det innebærer fortsatt enveiskjøring i retning Sarpsbrua.