– Det er gjennomført en konkurranse som resulterte i kun ett tilbud. Tilbudet ble ikke akseptert og konkurransen er derfor avlyst. Det tas sikte på å gjennomføre en ny konkurranse med planlagt byggeperiode sommeren 2017, skriver Østfold kollektivtrafikk på sin nettside.

Arbeidet omfatter blant annet ny belysning, sykkelparkering, opparbeidelse av nytt publikumsområde med glassfasade, sittegrupper, lekeområde og kunstinstallasjon samt opparbeidelse av kjørespor og universelt utformede plattformer.

Vedtatt i juni

Fylkestinget vedtok i juni i år den etterlengtede oppgradering av bussterminalen, som ble tatt i bruk i 1999 samtidig med åpningen av Storbyen kjøpesenter.

En konsekvens av utsettelsen er at dagens delvis manglende belysning heller ikke vil bli utbedret før sommeren 2017, opplyser Østfold kollektivtrafikk.

De nye informasjonstavlene til terminalen er dog satt i bestilling og vil bli montert uavhengig av tidspunkt for oppgradering.

I februar i år uttalte markedssjef Kjetil Gaulen til SA at de hadde håpet å komme i gang med arbeidene tidligere, men antydet da oppstart sommeren 2016. Det blir nå med andre ord et helt års forsinkelse.