Vil du skal betale 30 kroner per passering – bomring fra anleggsstart

Artikkelen er over 1 år gammel

Det blir ingen økning i bompengesatsene fra 2013, men bilistene må regne med å betale fra den dagen veiutbyggingen starter opp i Sarpsborg.