Nå får du vite mer om utbyggingen av fylkesvei 109

ETAPPEVIS: Utbyggingen av fylkesvei 109 skjer etappevis. Strekningen forbi Yven får fire felt først etter at jernbanesporet er frigitt.

ETAPPEVIS: Utbyggingen av fylkesvei 109 skjer etappevis. Strekningen forbi Yven får fire felt først etter at jernbanesporet er frigitt. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Torsdag 1. mars inviterer Statens vegvesen til en orientering om hva som så langt ligger inne i reguleringsplanen for fylkesvei 109 på strekningen Rolvsøysund-Alvim.

DEL

I forkant av møtet er det sendt ut informasjon til husstander og bedrifter som kan bli berørt av veiutbyggingen.

– Vi er underveis i planleggingen. Derfor gir vi ikke ut skisser og tegninger som viser eksakt hvor veien vil gå eller hvilke eiendommer som er i faresonen,  opplyser prosjektleder Lise Larsen i Statens vegvesen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Planleggingen av fylkesvei 109 har pågått i lang tid. Det har også tidligere vært informasjonsmøter om det pågående arbeidet. Det var i april 2015.

Siden den gangen er bestemt at strekningen mellom Rolvsøysund og Alvim i Sarpsborg bygges ut i to etapper.

Stort antall boliger

På spørsmål om hvor mange eiendommer som er i faresonen, svarer prosjektlederen.

– Noe over 40 boliger som vil bli innløst mellom Rolvsøysund og Fredheimveien. I tillegg er det noen næringsbygg. I trinn to ved Yven vet vi ikke ennå hvor mange boliger som blir berørt. Der må det gjøres mer vurderinger.

I første byggetrinn   utvides veien med kollektiv-/sambruksfelt fra Rolvsøysund til litt forbi Fredheimveien, og på en strekning inn mot rundkjøringen ved Amfi Borg.

Venter på dobbeltsporet

Byggetrinn to med en utvidelse av 109 mellom Yven og Alvim må vente til dagens jernbanetrasé er flyttet. Dette skyldes dårlige grunnforhold og manglende stabilitet. Når det skjer, er et høyst usikkert. Det har vært antydet i 2017, men blir trolig forsinket med flere år.

Ifølge Lise Larsen er det foreslått å bygge sykkelvei med fortau på jernbanesporet som skal legges ned mellom Ordfører Karlsens vei og Borg Amfi.

Hun understreker at begge byggetrinnene reguleres nå.

– Reguleringsplanen for strekningen Rolvsøysund-Alvim forventes lagt ut til offentlig ettersyn i første halvår 2019. Etter behandling i styringsorganene for Bypakke Nedre Glomma og den påfølgende høringsperioden, er det bystyret i Sarpsborg kommune som behandler og vedtar planen.

Det pågår et tilsvarende arbeid med fylkesvei 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund. Etter at Sarpsborg og Fredrikstad kommuner har vedtatt de respektive reguleringsplanene, skal prosjektets kostnadsanslag til ekstern kvalitetssikring (KS2) i regi av Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Byggestart tidligst i 2021

Deretter skal Stortinget behandle en bompengeproposisjon. Tidligste mulige byggestart vil være i 2021. Planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen er tilgjengelige etter hver orientering for å svare på dine spørsmål og ta imot innspill til reguleringsplanen.

Under torsdagens informasjonsmøte på Greåker videregående skole vil planleggere og grunnerververe fra Statens vegvesen være tilgjengelige for å svare på spørsmål og ta imot innspill til reguleringsplanen.

Fylkesvei 109

Hensikten med utvidelsen av fylkesvei 109 fra Råbekken til Torsbekkdalen er først og fremst å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken, og å legge forholdene bedre til rette for fotgjengere og syklister.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma. Østfold fylkeskommune eier veien, mens Statens vegvesen planlegger utbyggingen.

Byggestart  er tidligst i 2021, etter at Stortinget har gitt klarsignal til en bompengefinansiering av fylkesvei 109.

Artikkeltags