Her blir det ny asfalt i år

I 2020 skal Viken fylkeskommune legge cirka 250 kilometer med asfalt i hele fylket. Tre veistrekninger i Sarpsborg skal tilgodesees med ny asfalt.