Frp sørget i 2016 for at det ble innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det har vært en suksess. Flere kommer raskere i arbeid og færre blir stønadsmottakere over lang tid.

I en evaluering fortalte flere av brukerne at de satte pris på det sosiale aspektet som flere av tiltakene har, samt at kravene hjelper dem med å få en bedre rytme i dagene sine. I tillegg gir det dem noe å ha på CV-en i stedet for å ha ligget hjemme på gutterommet og spilt dataspill.

Formålet med aktivitetsplikt er å hjelpe mennesker ut av en passiv tilværelse og få dem over fra stønad til arbeid eller utdanning slik at de blir selvforsørget. Å stille krav til folk handler om å behandle dem med respekt. Aktivitetsplikt er å ta folk på alvor.

Selv om mange politikere og journalister var skeptiske til aktivitetsplikt da Frp presset dette igjennom i 2016, vet vi nå at det virker. Det er derfor nødvendig å utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle sosialhjelpsmottakere - vi kan ikke som samfunn gi opp mennesker fordi de er over 30 år.