Fredag 25. september kan man lese to interessante leserinnlegg i SA. Ett av Stein Erik Lauvås, leder av Østfold Arbeiderparti, og det andre av blant andre Ståle Solberg i SaFoSa.

Førstnevnte fortsetter i samme spor som Ap har gjort i over 20 år og som om ingenting har forandret seg på disse årene. Dobbeltsporet SKAL til Fredrikstad sentrum om det så skal koste svimlende summer og ta utrolig lang tid. Samtidig som den avstikkeren vil fjerne oss fra mulighetene til å komme til Gøteborg, København og kontinentet i overskuelig framtid.

Jeg går ut fra at Lauvås tar seg tid til å lese Solbergs innlegg også, et konstruktivt og opplysende sådant. De færreste i denne saken vet så mye som han.

I kulissene foregår det nå hektisk aktivitet andre steder som kan føre til at Fredrikstad-alternativet blir skviset. Ikke bare det: Hele Nedre Glomma-alternativet kan falle i fisk.

Det er jo høyst beklagelig, siden det beste alternativet ligger snublende nær - nemlig over Rolvsøy. Det Rette Parti er meget opptatt av at vi i Fredrikstad og Sarpsborg fordomsfritt kan sette oss ned og diskutere de utfordringene vi nå står overfor i denne saken og som er så viktig for begge byene våre. Samlet vil vi stå mye sterkere hvis vi finner en felles løsning.

For hvorfor skulle Fredrikstad ha noe imot å utrede Rolvsøy-alternativet, hvis det hele ellers skulle stanse i Moss? For hva ville ikke Fredrikstad oppnå. Jo, faktisk som eneste by i landet å få hele tre stasjoner. Råde stasjon har de allerede i dag. Jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at mer enn 20.000 innbyggere i Fredrikstad har denne som sin nærmeste stasjon.

Går vi inn for en ny stasjon på Rolvsøy, vil om 10-12 år ytterligere 25.000 innbyggere i byen sokne til denne. Bare cirka halvparten av Fredrikstads befolkning vil da ha sin gamle stasjon som sin primære stasjon, og i tillegg slipper de også unna gjennomgangstrafikken fra utlendinger, haldensere og sarpinger samt ikke minst lange godstog.

I stedet for å bruke mer enn 20 milliarder kroner på et nytt dobbeltspor til Fredrikstad sentrum vil vi med det samme beløpet være et kvantesprang nærmere Europa. Og ikke bare det, strekningen blir hele 20 kilometer kortere. Da blir det mye lettere å vinne gehør for en forlengelse syd for Moss også og da frem til Råde stasjon.

Den rette linjen har også en gedigen fordel ved at togtrafikken på den eksisterende linjen kan opprettholdes i anleggsperioden og arbeidene blir langt mer skånsomme for folk og fe. Dette bare for å nevne noen av de fordelene som en slik linje vil medføre.

Les også

– Vi kan ikke akseptere at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold skrotes på nytt

Les også

– Nytt dobbeltspor Oslo - Göteborg kan stå ferdig i 2028!

Les også

– Hareide må føre oss inn på den rette linje!

Les også

– Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune