Vi må sammen skape anslagsvis 250.000 jobber i privat sektor de neste ti årene, dersom vi skal opprettholde velferden og sikre at folk har en jobb å gå til. Dette er heldigvis et oppnåelig mål.

Midt i krisen vi er oppi nå ser vi store muligheter for Norge. Dette er muligheter som kan utløses hvis vi sammen er modige, fremoverlente og ambisiøse. Det var hovedbudskapet i NHOs veikart for fremtidens næringsliv, Neste trekk, som vi la frem 31. august.

I sitt innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad etter lanseringen faller Nils Kristen Sandtrøen for fristelsen til å sette likhetstegn mellom NHOs politikk og høyresidens politikk. Det faller på sin egen urimelighet, og det er en lettvint forenkling av det NHO la frem.

NHO har utfordret de fremste ekspertmiljøene i Norge til å analysere hva Norge er gode på og hvilke vekstpotensial som ligger foran oss. Slik kan politikere, på bakgrunn av fakta, sørge for at bedriftene våre får de gode og stabile rammebetingelsene som trengs for å utvikle seg og vokse; ta vare på eksisterende arbeidsplasser og skape nye.

Fremtidens næringsliv vil stå på skuldrene til det næringslivet vi har i dag. Vi må både videreutvikle eksisterende bedrifter og skape nye. Byggenæringen er et godt eksempel på en næring som har utviklet seg over tid og som har blitt en del av løsningen på klimautfordringene. Et annet er de maritime næringene hvor vi kan ta en sterk internasjonal posisjon.

I Neste trekk viser NHO hvordan vi skal få dette til. Vi viser veien ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid. Men vi må gripe mulighetene nå! Hvis ikke blir konsekvensen at andre land gjør det før oss. Det betyr mindre eksport, mindre konkurransedyktige bedrifter og mindre velstand.

NHO har lagt frem ti ambisjoner for Norge frem mot 2030, og forslag til politikk vi mener må til for å nå disse ambisjonene. Vi er sikre på at også Ap vil finne mange gode tiltak her, og jeg håper at Nils Kristen Sandtrøen og Ap blir med oss på å se på hvordan vi sammen kan jobbe for å nå disse målene.