Sandbakken-utbyggingen er forsinket – for tidlig å si noe om kostnadene

Utbyggingen av nye gang- og sykkelveier i området Sandbakken skole skulle vært ferdigstilt i fjor høst. Nå er prosjektet forsinket.