Tidligere denne måneden ble den midlertidige skiltingen som har begrenset parkeringsmulighetene langs fortauet i Sandesundsveien ved Sandesundsveien skole fjernet, og det ble igjen mulig å parkere over 30 minutter der.

Årsaken var at Skolegata var ferdig utbedret og skiltet. Skolegata er nå enveiskjørt forbi skolen og det finnes en dropsone for levering av skolebarn der.

Slipper av barna i veien

Mulighetene for igjen å parkere i mer enn en halvtime ved skolen i Sandesundsveien, har imidlertid ført til at mange foreldre som kjører barna sine til skolen ikke kan kjøre inntil fortauet for å slippe dem av, fordi det står biler parkert der. Dermed stopper de ute i veien og slipper av ungene der – i stedet for å kjøre rundt og slippe dem av i Skolegata.

Dette skaper naturlig nok farlige situasjoner og FAU-leder Andreas Lervik tok onsdag kontakt med både kommunen og politiet for å få gjeninnført de midlertidige parkeringsbestemmelsene i Sandesundsveien.

«Vi ønsker minst mulig parkerte biler i og rundt skolens område, vi ønsker at barna våre er mest mulig synlig for bilistene når de går på fortauet. Vi ønsker at de skal bli sett når de skal krysse veien i fotgjengerovergangene. Vi ønsker oss en skolegård med port, uten biler. Sett bort ifra det siste punktet så hadde vi alt dette inntil for kort tid siden. Det vi nå har fått er usikkerhet. Det vi nå har fått er en situasjon hvor foreldrene igjen kommer til å kjøre ungene – nettopp fordi man oppfatter at skoleveien igjen har blitt utrygg!», skriver han i en e-post til kommunen og politiet.

Farlige situasjoner

Dagen etter, torsdag 17. desember, tok han disse bildene fra området.

«Her er det stopp midt i gata, her er det stopp på fortau, her er det tre biler i bredden i samme kjørefelt, her snus biler i veien! De små skikkelsene dere ser i bildene er for øvrig unger på vei til skolen. Kan dere vær så snill å sette opp de midlertidige skiltene igjen?», skrev han denne dagen til kommunen – som ikke nølte med å respondere.

Derfor blir det allerede i dag eller mandag igjen satt opp midlertidige skilter som forbyr folk å parkere langs fortauet ved skolen i Sandesundsveien i over 30 minutter. Kommunen vil også vurdere permanente tiltak.

«Vi ser nå at den situasjonen som har oppstått etter at skiltene ble fjernet ikke er tilfredsstillende. Det vil derfor bli vurdert tiltak i form av en permanent regulering av parkeringen forbi skolen. I den forbindelse vil vi på forhånd ta kontakt med politiet, skolen og FAU», skriver Trond Fjelldal i sitt svar til FAU-lederen.

Dessuten har politiet allerede fredag morgen vært på plass for å hindre at folk kjører mot kjøreretningen i Skolegata og ellers bryter trafikkreglene i området.

FAU-leder Lervik er fornøyd med tiltaket og lover å følge opp med å jobbe for at færrest mulig barn blir kjørt til skolen og for at de foreldrene som kjører følger reglene.