– Nå kan vi endelig realisere det jeg har drømt om – å utvikle et nærmiljøhus.

Det forteller Knut Raknerud Olsen, rektor ved Sandesundsveien barneskole til Sarpsborg Arbeiderblad.

Økende interesse

Tre tiltak i Sarpsborg-distriktet får til sammen 690.000 kroner til folkehelsetiltak og parsellhager.

Aktivitetene ved Sandesundsveien skole skal ikke koste penger. Her skal alle få muligheten til å delta.

Knut Raknerud Olsen, rektor/enhetsleder ved Sandesundsveien skole.

 

For 2018 er potten til regionale folkehelsemidler og parsellhager økt til hele 3 millioner kroner, skrev Østfold fylkeskommune på sine nettsider i slutten av november.

Det er kommunene som kan søke om midler. Antall søknader er for hvert år økende, og denne gangen sendte 14 kommuner i Østfold i alt 37 søknader, inkludert 4 søknader om støtte til parsellhager. Samlet søknadssum var på 7,9 millioner kroner.

500.000 kroner

Sandesundsveien skole, som i år markerer 140 år var blant søkerne fra Sarpsborg som fikk tildelt 500.000 kroner i prosjektstøtte til prosjektet Fargerik brubygging fra Østfoldhelsa.

– Kommunen og politikerne har vist stor interesse og har hjulpet oss veldig. Jeg er takknemlig for at vi ble prioritert av Sarpsborg kommune, sier Raknerud Olsen.

 

Raknerud Olsen var med på å utvikle et nærmiljøhus da han var ansatt ved Alvimhaugen skole. Nå ønsker han at det samme skal skje med Sandesundsveien skole.

Åpent for alle

– Her skal det være liv og aktivitet i lokalene på kveldstid. Vi skal i første omgang ha åpnet én kveld i uka, opplyser han til SA.

Skolen skal ikke bare være åpen for skolens elever og deres foreldre, men også for hele nærmiljøet.

– Jeg skal utvikle Sandesundsveien skole, både på det skolefaglige og det sosiale. Det flerkulturelle fellesskapet er viktig. Og jeg ønsker at skolen skal fylles opp på fritiden etter skoletid. Jeg vil at skolen skal være åpen for alle som bor i skolens opptaksområde, understreker Raknerud Olsen.

Gratis aktiviteter

– Aktivitetene ved Sandesundsveien skole skal ikke koste penger. Her skal alle få muligheten til å delta, tilføyer han.

Raknerud Olsen har planen klar for å nå målet med prosjektet Fargerik brobygging.

– Målet er at flest mulig elever har gode forutsetninger for å fullføre og bestå det 13-årige skoleløpet, avslutter rektor Knut Raknerud Olsen.

Disse fikk tildelt folkehelsemidler i Sarpsborg

Dette er de lokale mottakerne av folkehelsemidler i denne tildelingsrunden:

  • Sarpsborg kommune: «Nærmiljøhuset mot 2020», Tildelt kr 90.000.
  • Sarpsborg kommune: «Fargerik brobygging», kr 500.000.

Tilskudd parsellhager:

  • Sarpsborg kommune: Byhagen i sentrum, kr 100.000.