– Grunnet signalfeil i varmeanlegget leverte varmepumpen ikke maksimal effekt. Feilen resulterte også i at alternativ fyringskilde som er  fjernvarme ikke ble aktivisert. Dette medførte at den delen av bygget som ligger lengst bort fra varmeproduksjonen fikk betydelig redusert innetemperatur, det skriver kommunens prosjektansvarlige for skolen, Lars Henning Olsen.

Fordi skolen er i en prøvedriftsperiode er det ikke kommunen som driver de tekniske anleggene ennå, det gjør entreprenøren.

– Feilen er nå utbedret og anlegget går som forutsatt. Det er gjort ytterlige tiltak knyttet til styringen av anlegget slik at denne feilsituasjonen ikke skal kunne oppstå ved en senere anledning.