Sarpingen hadde før den seksuelle omgangen, som for øvrig foregikk i nabobyen, kommet i kontakt med den ene jenta via Snapchat i 2021. I april samme år mener Søndre Østfold tingrett det er bevist at mannen også hadde samleie med den første jentas venninne.

Ulike forklaringer

- Tiltalte har avgitt tre forskjellige politiforklaringer som det har vært utvikling i. Først etter at DNA-resultatet forelå erkjente han at det hadde foregått seksuell omgang med ham og den ene fornærmede. Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har hatt samleie med begge jentene, skriver sorenskriver Arnfinn Agnalt i dommen fra Søndre Østfold tingrett.

Ikke jevnbyrdig utvikling

Det er på det rene at jentene skal ha sagt at de var henholdsvis 16- og 17 år gamle. Men Agnalt og de to meddommerne mener sarpingen ikke har vært tilstrekkelig aktsom med hensyn til fornærmedes alder.

Aldersforskjellen på de fornærmede jentene og den tiltalte sarpingen er på nesten seks år.

- Den er for stor til at straffen kan falle bort etter bestemmelsen i straffeloven om jevnbyrdighet i alder og utvikling, skriver sorenskriveren.

I tillegg til dommen på åtte måneders fengsel ble Sarpsborg-mannen i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning med 50.000 kroner til hver av de to jentene.

Sarpingen ble forsvart av advokat Vigdis Brandstorp. Hun la ned påstand om frifinnelse for sin klient.

For påtalemyndigheten møtte politiadvokat Marianne Charlotte Weel Kreutz. Hennes påstand lød på fengsel i ni måneder.

Advokatene Hilde Jæger og Kenneth Hansen var i rettssalen som bistandsadvokater for de to fornærmede jentene.