Det er bladet FriFagbevegelse som melder om dette torsdag.

FriFagbevegelse skriver at Biomarint Forum ikke skal forveksles med det «gamle» Biomarint Forum, som ble startet for rundt 20 år siden.

Nytt og bredt samarbeid

– Det er her snakk om et helt nytt og bredt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i den marine verdikjeden med LO, NHO, Norges Fiskarlag, NNN, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet, Industri Energi, Norsk Industri, Fiskebåt, Sjømat Norge og Fellesforbundet, melder bladet.

Sarpingen Jørn Prangerød skal lede sekretariatet for organisasjonen, og starter i sin ny jobb 15. august. Foreløpig blir Prangerød alene på kontoret, men det skal etableres et arbeidsutvalg med en representant fra hver organisasjon, og det er lagt opp til såkalte eiermøter med lederne av de forskjellige organisasjonene minst to ganger i året.

Og det blir ikke mye tid for 53-åringen i klimatisere seg på sin nye arbeidsplass, for allerede dagen etter er det en stor åpningsmarkering under Arendalsuka med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, NHO-leder Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik, som allerede påmeldte hedersgjester.

Store målsettinger

Prangerød går inn i jobben med store målsettinger.

– Jeg har en ambisjon om at vi skal klare å samarbeide enda bedre i hele verdikjeden og at vi sammen kan utvikle politikk som tar oss lenger enn minste felles multiplum, sier Jørn Prangerød til FriFagbevegelse.

Selv har han jobbet mye med KonKraft, en tilsvarende samarbeidsarena med Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi og LO sammen på lag.

Før han kom til Fellesforbundet for ti år siden hadde Prangerød stillingen som daglig leder i Maritimt Forum.

Djervt mål

– Målet er at vi gjennom dette samarbeidet skal ta næringen enda et skritt videre. Et djervt mål er at vi skal sørge for å mette verden. To prosent av verdens matinntak er i dag sjømat. Med en gryende matvarekrise i verden, vil det være stort behov for biomaritime proteiner både i Norge og resten av verden, sier Jørn Prangerød, til FriFagbevegelse.

På sin Facebook-profil takker Prangerød for samarbeidet så langt til alle gode kollegaer og tillitsvalgte i Fellesforbundet, LO og andre forbund og til de han har hatt med å gjøre i blant annet KonKraft, Maritimt Forum, Verdikjeden skog og tre, forsvarsindustrien, på Stortinget og i regjeringsapparatet.

– Takk for tilliten Arve Bakke og Jørn Eggum, for at jeg har fått jobbe med så mange spennende og viktige oppgaver. Det å representere Fellesforbundet i forskjellige sammenhenger har vært en ære, skriver han.