Sarpinger frykter leirskred – mange spørsmål rundt rasfare

Flere områder i Sarpsborg har dårlige grunnforhold. Etter tragedien som rammet Gjerdrum tar derfor mange kontakt med kommunen med spørsmål rundt rasfaren på stedene de bor. To personer er nå satt av til å ta seg av de mange henvendelsene.