Gjester: Petter Kalnes, Patrick Walther Larsen, Øistein Veberg med flere. // Kamera og produksjon: Thomas Andersen