Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Sarpsborg Arbeiderblad ut 500.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i sarpsborg å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Bernt Lyngstad i Sarpsborg Arbeiderblad.

Les mer om ordningen her

Også i år inviterer SA lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene vi har delt ut midler, har det vært stor interesse. Bernt Lyngstad regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Lyngstad.

Disse fikk midler i 2022

  • Kjerringåsen Alpinsenter AS: 200.000 kroner til skibånd i barnebakken.
  • Ise Sportsklubb: 75.000 kroner til rehabilitering av dekke og rekkverk på nærmiljøanlegget til klubben.
  • Varteig Idrettslag: 50.000 kroner for å oppgradere det elektriske anlegget og varmtvannsberedere i klubbhuset.
  • Sarpsborg jente- og guttekorps: 50.000 kroner til innkjøp av instrumenter.
  • Skjeberg Sportsklubb: 50.000 kroner til baller og ballnett.
  • Sarpsborg Seilforening: 35.000 kroner til å gjennomføre SjøCamp for barn og unge i skoleferien .
  • Sarpsborg Klatreklubb: 20.000 kroner til klatreutstyr.
  • Fossekallen-Varulven 4H: 20.000 kroner til innkjøp av hengekøyer og SUP-brett.

Pengestøtten fra Sarpsborg Arbeiderblad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette er medlemmene i juryen: Bernt Lyngstad (ansvarlig redaktør i SA), Eline Rildå (journalist i SA) og Terje Nicolaysen (markedsjef i Holmskau Eieindom).

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad