5,4 millioner reiste med buss i 2019

Antallet betalende passasjerer i Nedre Glomma-regionen økte med hele 26,5 prosent i løpet av fjoråret.