Det kommer fram i en pressemelding som Kunnskapsdepartementet sendte ut mandag morgen.

Fikk 2,7 millioner tidligere

Tidligere i år bevilget regjeringen 216 millioner kroner til kommuner og fylkeskommuner som var øremerket tiltak mot tapt faglig og sosial læring hos barn og unge i forbindelse med de tidvis strenge smitteverntiltakene som ble innført under koronapandemien. Sarpsborg kommune fikk 2,7 millioner kroner av denne potten.

Men nå får kommunen over 1,1 million kroner ekstra til dette arbeidet.

Det var i juni i år som Stortinget vedtok å bevilge 75 millioner kroner til dette arbeidet i revidert nasjonalbudsjett. Men det er først nå det er klart hvilke kommuner som får slike ekstramidler.

Ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet er det fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien som nå blir tilgodesett med til sammen 75 millioner kroner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge.

– Sårbare elever hardest rammet

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Sarpsborg kommune er altså definert som en av de hardest rammede kommunene i landet, og får 1.141.174 kroner. Viken fylkeskommune får 2.821.379 kroner.

– Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.