Fredag melder Sarpsborg kommune på sine nettsider at kommunens idrettshaller og gymsaler fra og med 17. august blir enda mer tilgjengelige for byens innbyggere.

– Idrett skaper engasjement

For under torsdagens bystyremøte gikk bystyret inn for kommunedirektørens innstilling om å utvide åpningstidene for utleie av idrettshallene og de mange gymsalene som er knyttet til kommunens skoler.

Sarpsborg kommune opplyser at alle idrettshallene – bortsett fra Sarpsborghallen – får to og en halv time lengre åpningstid hver dag i helgene, og at man går fra stengte gymsaler i helgene til at de er tilgjengelige åtte timer hver dag for sarpingene.

– Idretten er vår største frivillige organisasjon, og mange av innbyggerne våre i alle aldre er med i en eller annen form. Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår. Tilrettelegging for Idrett og fysisk aktivitet er av det viktigste vi gjør her i Sarpsborg. Spesielt for barn og unge, sier Therese Thorbjørnsen som er utvalgsleder for kultur og oppvekst, til kommunens nettsider.

Idrettsrådet: – Viktig

Ifølge kommunen har erfaringene fra prøveprosjektet de startet i august i fjor med å ha nye og lengre åpningstider for noen av leietakerne i Sandbakkenhallen vært gode.

– Det har vært jobbet tett med idrettslagene og idrettsrådet for å få tilbakemeldinger på hvor skoen trykker mest. Lengre åpningstider i hallene våre og i gymsalene er viktig, slik at det blir enklere for lag og foreninger å gjennomføre treninger og arrangementer, sier Kjell-Einar Andersen, daglig leder av Idrettsrådet i Sarpsborg, til sarpsborg.com.

De utvidede åpningstidene vil trå i kraft 17. august, og bookingen åpner i begynnelsen av august. Den nye praksisen vil gi kommunen økte inntekter, men også økte driftskostnader. Kommunen forventer at dette samlet skal ha et nullresultat.

266 flere timer i uka

– Målet vårt må hele tiden være å legge til rette for at befolkningen vår velger å være mer i fysisk aktivitet. Da må man også ha tilgang til nok flater og nok treningstid. Med bystyrets vedtak får vi lengre åpningstider i idrettshallene våre og åpne gymsaler. Det betyr i praksis 27 timer mer halltid i idrettshallene våre og 239 timer mer tilgjengelighet i gymsalene våre i uka. Det er 266 flere timer i uka der det legges til rette for mer fysisk aktivitet og idrettsglede for våre innbyggere- det er jeg glad for, sier Therese Thorbjørnsen, til kommunens nettsider.

Ifølge Sarpsborg kommune vil gymsalene på Grålum, Hafslund barneskole og Kruseløkka ha åpent en time lengre i hverdagen, mens de fleste gymsalene vil være åpne i helgen fra klokka 10.00 til 18.00. Nøyaktig hvilke gymsaler som skal åpnes er ennå ikke avklart, melder kommunen.