Disney-prinsesser feiret bursdag

PRINSESSER: Venninegjengen skulle feire bursdagsbarnet Milleh Marie Nilsson ( i midten) fredag kveld. 
På bildet ser vi  Camilla Roll, Tone Rostad, Marianne Holtan, Milleh Marie Nilsson, Carolina Syvertsen, May Lisbeth Sivertsen og Zsuzsanne Karlsen, Wictoria Slettetveit og Ingvild Gallefoss

PRINSESSER: Venninegjengen skulle feire bursdagsbarnet Milleh Marie Nilsson ( i midten) fredag kveld. På bildet ser vi Camilla Roll, Tone Rostad, Marianne Holtan, Milleh Marie Nilsson, Carolina Syvertsen, May Lisbeth Sivertsen og Zsuzsanne Karlsen, Wictoria Slettetveit og Ingvild Gallefoss Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I anledning 31 år gamle Milleh Marie Nilssons bursdag fredag, trommet venninnegjengen sammen til kostyme­party med fokus på ulike Disney-prinsesser.

DEL

Grun­nen var ki­no­pre­miè­ren til den mye om­tal­te fil­men «Skjønn­he­ten og udy­ret» på Sarps­borg kino.

Sarpsborg Arbeiderblad møter gjengen på Neptune Nye Pub fredag kveld, og stemningen var høy.

Begynte med Facebook-chat

– Alt be­gyn­te med en Face­book-chat, der vi drev å fleipet om på­fun­net. Plut­se­lig ble det al­vor, og nå står vi her i kledd prin­ses­se-kos­ty­mer fra Dis­ney-uni­ver­set, for­tel­ler ven­nin­nen Ma­ri­an­ne Hol­tan (36), som skal fore­stil­le ka­rak­te­ren «Belle» fra oven­nevn­te film.

– Det be­gyn­te som en spøk, til­føy­er Ca­ro­li­na Sy­vert­sen (32).

To­talt 12 jen­ter had­de sam­let seg for å fei­re ven­nin­nen Milleh Ma­rie Nilsson på Nep­tu­ne Pub fre­dag kveld.

Holder på tradisjonen

BURSDAGSBARN: Milleh Marie Nilsson (t.h.) feiret 31 år med en venninnegjeng på Neptune Nye Pub, før de gikk på filmen «Skjønnheten og udyret» på Sarpsborg kino fredag kveld.

BURSDAGSBARN: Milleh Marie Nilsson (t.h.) feiret 31 år med en venninnegjeng på Neptune Nye Pub, før de gikk på filmen «Skjønnheten og udyret» på Sarpsborg kino fredag kveld. Foto:

Gjen­gen møt­te opp ved 18-ti­den, før de skul­le på pre­mi­èren på fil­men «Skjønn­he­ten og udy­ret» på Sarps­borg kino ved 21-ti­den sam­me kveld.

– Jeg in­vi­te­rer sta­dig inn til kos­ty­me­sel­ska­per, for­tel­ler burs­dags­bar­net, som lo­ver å hol­de tra­di­sjo­nen i bånd også nes­te år.

– St. Patricks Day faller på burs­da­gen min hvert år, så da kan du jo gjet­te te­ma­et neste gang, hum­rer 31-år­in­gen.

På spørs­mål om det er flaut å vise seg i prin­ses­se­kos­ty­mer of­fent­lig, sva­rer de.

– Litt uten­for kom­fort­so­nen, men det fø­les bra å gå kledd slik, hum­rer ven­nin­ne­gjen­gen.

– Det er vik­tig å be­hol­de bar­net i seg, jeg fø­ler meg som en åt­te­åring igjen, fast­slår Ma­ri­an­ne med et smil.

Beste stedet i byen

Bursdagsselskapet fant sted på det de mener er byens beste pub.

– Neptune er byens triveligste sted. Vi møtes her ofte, og spiller mye dart, sier de til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ikke bare spiller de dart der, flere av dem har også jobbet ved utestedet.

– Sju av oss har jobbet der, svarer Nilsson.

Med rosa ballonger, prinsesseasjetter og kinopremière på filmen «Skjønnheten og udyret» lå det an til å bli en skikkelig fin kveld for venninnegjengen, og ikke minst bursdagsbarnet selv fredag kveld.

Artikkeltags