Fortetting, jordvern og mangel på attraktive næringsarealer vil prege den nye arealplanen

Boligfortettingen i Sarpsborg vil fortsette, områder avsatt til boligbygging på dyrket mark kan bli tatt ut av arealplanen og Sarpsborg mangler attraktive næringsarealer.