Styrer mot 80 millioner kroner i overskudd

OVERSKUDD IGJEN: Rådmann Unni Skaar styrer mot et overskudd på rundt 80 millioner kroner i år. Høyere skatteinntekter og lavere pensjonskostnader er forklaringen på resultatet.

OVERSKUDD IGJEN: Rådmann Unni Skaar styrer mot et overskudd på rundt 80 millioner kroner i år. Høyere skatteinntekter og lavere pensjonskostnader er forklaringen på resultatet. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Det blir et godt økonomisk år for Sarpsborg kommune i år også. I fjor ble overskuddet 114 millioner kroner – i år styrer rådmannen mot et overskudd på rundt 80 millioner kroner.

DEL

Skatteinntekter på 30–40 millioner kroner mer enn budsjettert og 42 millioner kroner i sparte pensjonskostnader, er forklaringen på det gode resultatet.

Foreløpige tall

Rådmann Unni Skaar orienterte tirsdag formannskapet om den økonomiske situasjonen, men samtidig presiserte hun at det var prognoser og foreløpige tall for samtidig frykter hun større utgifter til noen av omsorgstjenestene, NAV og barnevernet.

Fjorårets overskudd gikk i stor grad til å fylle opp nesten tomme fond og rentesikring. Kommunen har dreid mer og mer av rentene på gjelden fra bunden til løpende renter. Det gir lavere renteutgifter, men høyere risiko slik at kommunen må ha rentesikring.

Egenkapital

– De økte inntektene og lavere utgiftene vi får i år, er ikke noe vi kan forvente fortsetter. Mitt ønske vil derfor være at overskuddet brukes til å styrke egenkapitalen på investeringer. Det vil redusere behovet for låneopptak og lette trykket jevnt over, og det gir oss et større handlingsrom på investeringer. Men det er politikerne i bystyret som avgjør hvordan det skal brukes. Høyere skatteinntekter er det over hele landet, men Sarpsborg har en større økning enn andre kommuner. Det forteller om høyere inntekter og at bedriftene går godt, sier Skaar.

Artikkeltags