Rådmannen gjør helomvending tar i bruk Kruseløkka sykehjem igjen

ÅPNER IGJEN: Rådmannen vil igjen ta i bruk Kruseløkka sykehjem til heldøgnsplasser og for å innfri løftet om full eneromsdekning i eldreomsorgen. Sykehjemmet ble stengt i februar i fjor.

ÅPNER IGJEN: Rådmannen vil igjen ta i bruk Kruseløkka sykehjem til heldøgnsplasser og for å innfri løftet om full eneromsdekning i eldreomsorgen. Sykehjemmet ble stengt i februar i fjor. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Presset på heldøgnsplasser i omsorgstjenesten er så stort at Sarpsborg kommune igjen vil ta bruk Kruseløkka sykehjem.

DEL

Det stengte sykehjemmet må rustes opp for 18 millioner kroner for at det igjen skal kunne tas i bruk. Helsesjefen og rådmannen innstiller nå på å ta i bruk de 13 rommene i førsteetasjen av sykehjemmet. De kan stå klare i løpet av januar neste år. Det er utvalg for velferd og folkehelse som først skal behandle saken 2. mai, mens bystyret tar den endelige beslutningen 23. mai.

Helomvending

Sarpsborg Arbeiderblad har ved flere anledninger skrevet om Elise Bjørnebekk-Waagens (Arbeiderpartiet) ønske om å ta i bruk og etablere nye sykehjemsplasser på Kruseløkka sykehjem. Hun har menet at det vil gi et eldreløft og heve kvaliteten på tjenesten. Fram til nå har hun ikke blitt hørt, og så sent som i oktober i fjor mente rådmannen at det ikke var nødvendig. Nå gjør rådmannen helomvending.

I utredningen kommer det fram at presset på heldøgnsplasser er stort, og det har medført at mange pasienter blir liggende i korttidssenger på helsehuset i påvente av ledig langtidsplass. Det er stort press fra sykehuset til å ta imot utskrivningsklare pasienter. I dag er det behov for 15 ekstra langtidsplasser.

I budsjettbehandlingen vedtok bystyret full eneromsdekning fra november 2017. Planen var å avvikle de ekstra langtidsplassene som ble opprettet og oppnå full eneromsdekning ved Kurland sykehjem. Men det har ikke vært mulig å avvikle ekstraplassene, da presset på plasser har vært og fortsatt er stort.

Stengte i februar 2016

For å møte dagens press på heldøgnsplasser og innfri full eneromsdekning foreslår rådmannen å ta i bruk Kruseløkka sykehjem. Sykehjemmet har stått tomt etter at korttidsplassene flyttet til helsehuset i februar 2016. Sykehjemmet har 28 tilrettelagte rom, 13 i førsteetasje og 15 i andreetasje. Nødvendige utbedringer er kostnadsberegnet til 18 mill. kr. Kruseløkka sykehjem ble tatt i bruk i 1985 og det har siden ikke vært utført bygningsmessige utbedringer. Etter utbedringene vil bygget være godt tilrettelagt med 28 sykehjemsrom.

For å avhjelpe dagens press på heldøgnsplasser planlegges det i denne omgang å ta i bruk 13 rom i førsteetasje. Årlige driftskostnader for dette vil være 15 millioner kroner Driften av hele sykehjemmet er kostnadsberegnet til 28 millioner kroner.

Ved å fortsette som nå vil det ikke være mulig å oppnå full eneromsdekning fra november 2017, da presset på heldøgnsplasser er vedvarende stort, kommer det fram i helsesjefen og rådmannens utredning.

Artikkeltags