Har søkt Miljødirektoratet om 2,2 millioner kroner til bildeling

Sarpsborg kommune ønsker å redusere sin egen bilpark på cirka 475 biler. Nylig søkte kommunen Miljødirektoratet om 2,2 millioner kroner for å etablere en bildeleordning i Sarpsborg.

Artikkeltags