Planlegger ny innfartsparkering i Torsbekkdalen

Kommunen har nå startet planleggingen av en ny innfartsparkering i Torsbekkdalen.