Dette er forslaget til ny visjon for Sarpsborg: «SAMMEN SKAPER VI BYEN!»

SARPSBORG-PATRIOT: Harald Rønneberg er fornøyd med forslaget til den nye visjonen for Sarpsborg kommune, som nå presenteres.

SARPSBORG-PATRIOT: Harald Rønneberg er fornøyd med forslaget til den nye visjonen for Sarpsborg kommune, som nå presenteres. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter et tusenårsjubileum som skapte ny giv og mer positivitet i Sarpsborg, var det på tide med en mer ambisøs og samlende visjon, mener Høyre-politiker Harald Rønneberg.

DEL

Sarpinger i alle aldre har gitt mange og kloke innspill. Nå har arbeidsgruppen, hvor nevnte Rønneberg spiller en sentral rolle som saksbehandler for den politiske behandlingen, kommet med sitt forslag til ny visjon: «Sammen skaper vi byen!»

Visjonen er en vesentlig del av den nye samfunnsplanen. Rønneberg presenterer den nye samfunnsplanen med stor stolthet. Han har deltatt i hele arbeidet med å utarbeide planen.

– Det engasjementet folk har vist har vært helt fantastisk. At vi nå jobber fram en overordnet strategi, en plan over alle planer for Sarpsborg, en ambisiøs og inkluderende visjon, er 1000-årsjubileet vi la bak oss i fjor. For denne markeringen ga en ny giv i byen, sarpinger er mye mer engasjerte og stolte. Derfor er det på tide å bryte med det gamle nå, mener Rønneberg.

Visjon moden for utskiftning

Den gamle visjonen, «Der barn og unge lykkes», har fått være med i mange år.

– Vi skroter ikke den gamle visjonen, vi tar den med oss videre. Men «Der barn og unge lykkes» var for spisset. Nå må vi være mer ambisiøse, vi må sette oss nye og større mål, og vi må favne hele Sarpsborg. Det føler jeg vi nå har klart, mener Rønneberg.

Mange innbyggere som har gitt innspill til ny samfunnsplan ga også uttrykk for at den gamle visjonen var moden for utskiftning.

Samfunnsplanen sendes ut på høring etter behandling i formannskapet midt i desember. Da er det lov for alle å komme med innspill fram til februar. I april skal planen forhåpentligvis bankes enstemmig igjennom i politiske organer.

– Vi ønsker Sarpsborgs beste, og selv om folk har ulikt syn på hvordan vi skal komme dit, så håper jeg at alle kan enstemmig samles om hvordan byen skal utvikles i framtiden. Samfunnsplanen er vår ledestjerne, konstaterer Rønneberg.

Løfte byen i fellesskap

Sarpsborg skal være en god kommune å bo i, å jobbe i og besøke. Dette blir hovedessensen i den nye samfunnsplanen, som Rønneberg er opptatt av skal ha en mer folkelig form.

Visjonen har tre hovedpunkter: «Det gode hjemstedet», «Jobbene for framtiden» og «Opplevelser for livet».

– «Sammen» og «vi» understreker viktigheten av deltagelse og fellesskap. Ordet «skaper» framhever at vi må vi jobbe aktivt for å få det samfunnet vi ønsker oss. Det er alle sitt ansvar. Kulturlivet, næringsdrivende og alle enkeltmennesker er en del av framtiden. Kommunen kan legge til rette, og skal være en utviklingsaktør, men det er i fellesskap vi skal løfte Sarpsborg, understreker Rønneberg.

«Byen» brukes i visjonen som hele det geografiske området som utgjør Sarpsborg kommune.

– Samtidig er det et uttrykk for at Sarpsborg har et utviklingspotensial som by. Vi må ha en kraftigere bykjerne, et sentrum der mange bor og jobber og med mye handel og aktivitet, mener Høyre-politikeren.

– Mye mer enn fine ord

Rønneberg er opptatt av at samfunnsplanen skal være mye mer enn fine ord.

– Vi må legge til rette for arbeidsplasser, i privat sektor først og fremst. Det skaper økonomisk vekst og flere folk i arbeid. Målet er at Sarpsborg systematisk skal jobbe seg vekk fra å være en lavtlønnskommune. Vi bor i en utrolig fin by, med så mange muligheter. Nå må det bli slutt på at vi står med lua i hånda, kommenterer Rønneberg, som håper planen blir tatt godt imot blant innbyggerne.

Artikkeltags