I den nye sentrumsplanen foreslås det høyder på åtte-ti etasjer i bykjernen

I utkastet til ny sentrumsplan som ble klart tirsdag, foreslås det byggehøyder på åtte etasjer i store deler av bykjernen, og ti etasjer på begge sider av Rosenkrantz' gate.

Artikkeltags