Har fått godkjent løyve: Kommunen mener det ikke er grunnlag for å kreve tilbakebetaling

Sarpsborg kommune har drevet ulovlig transporttjeneste i flere år. Nå har de fått godkjent løyve. Men kommunen mener de berørte ikke har grunnlag for å kreve tilbakebetaling.